წარმომადგენლობის თანამშრომლები ჭიათურასა და საჩხერეში განსახლებულ დევნილებს შეხვდნენ

2018 წლის 13 თებერვალს წარმომადგენლობის თანამშრომლები ჭიათურასა და საჩხერის მუნიციპალიტეტებში განთავსებულ კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე დევნილებს მიეწოდათ ინფორმაციები აფხაზეთის ა/რ  მთავრობისა, აფხაზეთის  ა/რ ჯანდაცვის სამინისრტოს, წარმოადგენლობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესახებ. ამავდროულად, მოისმინეს დევნილი მოსახლეობის პრობლემები და  დაისახა გზები წამოჭრილი პრობლემების მოგვარებისათვის.

წარმომადგენლობის თანამშრომლები სამტრედიასა და ხონის მუნიციპალიტეტში განსახლებულ დევნილებს შეხვდნენ

2018 წლის 8 თებერვალს წარმომადგენლობის თანამშრომლები სამტრედიისა და ხონის მუნიციპალიტეტში განთავსებულ კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე დევნილებს მიეწოდათ ინფორმაციები აფხაზეთის ა/რ  მთავრობისა, აფხაზეთის  ა/რ ჯანდაცვის სამინისრტოს, წარმოადგენლობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესახებ. ამავდროულად, მოისმინესდევნილი მოსახლეობის პრობლემები და  დაისახა გზები წამოჭრილი პრობლემების მოგვარებისათვის.

2018 წლის 30 იანვარს წარმომადგენლობაში თათბირი გაიმართა

2018 წლის 30 იანვარს იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონოიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობაში თათბირი გაიმართა, რომელსაც ესწრებოდნენ წარმომადგებლობის თანამშრომლები.  თათბირს დავმჯდომარეობდა წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ზაზა ჩაჩავა. მან შეაჯამა 2017 წელს წარმომადგენლობის მიერ გაწეული მუშაობა, ხაზი გაუსვა არსებულ ნაკლოვანებებს და დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა 2018 წელს წარმომადგენლობის საქმიანობის ეფექტურობის ამაღლებისათვის გასატარებელი ღონისძიებები და დასახა პრიორიტეტები ახალი სამუშაო წლისათვის. აპარატის უფროსმა, წარმომადგენლობის ადამიანური რესურსების მართვაზე პასუხისმგებელმა პირმა ბესიკ ჭანტურიამ თანამშრომლებს გააცნო ინფორმაცია „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებების შესახებ.

ქ.ქუთაისი, გუმათის მარცხენა დასახლება, ყოფილი გუმათის #2-ე სკოლა პანსიონატში „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების განმსაზღვრელ კომისიამ“ სარემონტო სამუშაოები დაასრულა

წარმომადგენლობის „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების განმსაზღვრელ კომისიას“ განცხადებით ქ.ქუთაისი, გუმათის მარცხენა დასახლება, ყოფილი გუმათის #2-ე სკოლა პანსიონატში მცხოვრებმა დევნილებმა, სადაც აღწერილი იყო შენობაში არსებული პრობლების შესახებ. აღნიშნულთან დაკავშირებით იმავე დღეს ადგილზე გავიდნენ კომისიის თავმჯდომარე და კომისიის წევრები. ადგილზე დათვალიერებისას გამოიკვეთა, რომ საჭიროა შენობის ფოიესა და კიბის უჯრედების ფანჯრებში მინის ჩასმა. პრობლემის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ სამუშაოების ღირებულება შეადგენს დაახლოებით 800 ლარს. (რვაასი). აღნიშნულთან დაკავშირებით  შესაბამისი ფინანსური დოკუმენტების მომზადების შემდეგ სამუშაოები შესრულდა და  მიმდინარე წლის 29 ნოემბერს ჩაბარდა.

იხ. ფოტომასალა

ბათუმში მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით 27 ნოემბერი გლოვის დღედ გამოცხადდა

ბათუმში, სასტუმრო „ლეოგრანდში“ მომხდარი ხანძრის გამო, რომელსაც 11 ადამიანის სიცოცხლე ესხვერპლა 2017 წლის 27 ნოემბერი გლოვის დღედ გამოცხადდა. გარდაცვლილთა ხსოვნის პატივსაცემად საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე დაეშვა სახელმწიფო დროშები. ტრაგედიის ადგილი მოინახულეს და ყვავილებით შეამკეს იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ა/რ-ში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის ბათუმის ოფისის თანამშრომლებმა.

ქუთაისში, ქ.ქუთაისი, სოხუმის ქ.#13 I ჩიხში მდებარე ობიექტზე „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების განმსაზღვრელ კომისიამ“ სარემონტო სამუშაოები დაასრულა

წარმომადგენლობის „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების განმსაზღვრელ კომისიას“ განცხადებით მომართა ქ.ქუთაისი, ქ.ქუთაისი, სოხუმის ქ.#13 I ჩიხი, მცხოვრებმა დევნილებმა, სადაც აღწერილი იყო შენობაში არსებული პრობლების შესახებ. აღნიშნულთან დაკავშირებით იმავე დღეს ადგილზე გავიდნენ კომისიის თავმჯდომარე და კომისიის წევრები. ადგილზე დათვალიერებისას გამოიკვეთა, რომ საჭიროა შენობის ტერიტორიაზე დამონტაჟებული არსებული წყლის ავზიდან კორპუსებში წყლის მიმწოდებელი ტუმბო შეიცვალოს. პრობლემის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ სამუშაოების ღირებულება შესადგენს დაახლოებით 800 ლარს. (რვაასი). აღნიშნულთან დაკავშირებით  შესაბამისი ფინანსური დოკუმენტების მომზადების შემდეგ სამუშაოები შესრულდა და  მიმდინარე წლის 21 ნოემბერს ჩაბარდა.

იხ. ფოტომასალა

ქუთაისში, სს „ქვიტირი“ ყოფილი კემპინგის შენობაში „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების განმსაზღვრელ კომისიამ“ სარემონტო სამუშაოები დაასრულა

წარმომადგენლობის „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების განმსაზღვრელ კომისიას“ განცხადებით მომართა ქ.ქუთაისი, სს „ქვიტირი“ ყოფილი კემპინგის შენობაში მცხოვრებმა დევნილებმა, სადაც აღწერილი იყო შენობაში არსებული პრობლების შესახებ. აღნიშნულთან დაკავშირებით იმავე დღეს ადგილზე გავიდნენ კომისიის თავმჯდომარე და კომისიის წევრები. ადგილზე დათვალიერებისას გამოიკვეთა, რომ შენობის სახურავი ალაგ-ალაგ არის დაზიანებული, რის გამოც წვიმიან და თოვლიან ამინდში საცხოვრებელი ფართები იტბორება. პრობლემის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ საჭიროა  შენობის სახურავის დაახლოებით 20 მ/კვ ახლით შეცვლა, რომლის ღირებულება შეადგენს 794,40 ლარი (შვიდას ოთხმოცდათოთხმეტი ლარი და ორმოცი თეთრი). აღნიშნულთან დაკავშირებით  შესაბამისი ფინანსური დოკუმენტების მომზადების შემდეგ სამუშაოები შესრულდა და  მიმდინარე წლის 1 ნოემბერს ჩაბარდა.

იხ. ფოტომასალა