კიბოს სკრინინგის პროექტი

იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმოადგენლობამ სსიპ „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მხარდაჭერით დაიწყო ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის და კოლორექტალური კიბოს სკრინინგის პროექტზე მუშაობა. სამუშაო შეხვედრა უკვე შედგა ცენტრის იმერეთის სამმართველოს უფროსს გოჩა გიორგიძესთან. წარმომადგენლობიდან სამუშაო ჯგუფს კურირებს ხელძღვანელის მოადგილე ნათია კოპალიანი. გამოკვლევები ჩაუტარდებათ საკურატორო რეგიონში განსახლებულ 25-დან 70 წლამდე ასაკის დევნილ მოქალაქეებს.