დღე: 27.02.2017

წარმომადგენლობა სამტრედიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დევნილ ოჯახებს შეხვდა

მიმდინარე წლის 24 თებერვალს, იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ზაზა ჩაჩავა, წარმომადგენლობის დევნილებთან ურთიერთობის, სოციალურ საკითხთა და რეგიონული მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტები გიგლა მერცხულავა და ირინე წიფიანი სამოქმედო რეგიონში განთავსებული აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ მოსახლეობასთან გასვლითი შეხვედრების პროგრამის ფარგლებში შეხვდა სამტრედიის მუნიციპალიტეტში  იგპ-თა ჩასახლებებში მცხოვრებ დევნილ ოჯახებს.

მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით  მათ მიეწოდათ  ინფორმაციები იმ სერვისებისა და სოციალური პროგრამების შესახებ, რომლებიც გათვალისწინებულია 2017 წლის სახელმწიფო ცენტრალური, მუნიციპალური, ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის, აფხაზეთის მთავრობისა და კითხვის გაგრძელება