დღე: 21.02.2017

წარმომადგენლობა ხონის ყოფილ სამხედრო დასახლებაში ჩასახლებულ დევნილებს შეხვდა

იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა აგრძელებს შეხვედრებს სამოქმედო რეგიონში დროებით განთავსებულ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ მოსახლეობასთან, მათი ინფორმირებულობის დონის ამაღლებისა და მათ წინაშე არსებული პრობლემების შესწავლა-მონიტორინგის მიზნით. კითხვის გაგრძელება