დღე: 30.01.2017

მცირეფასიან სარემონტო სამუშაოების ჩატარებაზე განცხადებების მიღება დაიწყო

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 20 იანვრის #2 დადგენილებით დამტკიცებული „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი  სარემონტო სახის სამუშაოების ჩატარების წესის საფუძველზე დაიწყო განცხადებების მიღება. განცხადებები მიიღება მისამართზე ქუთაისი, ირ.აბაშიძის ქ.#27, მესამე სართული. კომისიის თავმჯდომარე თეიმურაზ წულაია. დეტალურად იხილეთ.

ერთჯერადი მატერიალურ დახმარებებზე განცხადებების მიღება დაიწყო

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 20 იანვრის #1 დადგენილებით დამტკიცებული „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების გაცემის წესის“ საფუძველზე, წარმომადგენლობაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მისაღებად  განცხადებების მიღება უკვე დაიწყო. განცხადებები მიიღება მისამართებზე: ქუთაისი, ირ. აბაშიძის #27, მესამე სართული; წყალტუბო, რუსთაველის ქ.# 25, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობა, წარმომადგენლობის  წყალტუბოს რაიონული განყოფილება; ბათუმი, გორგასლის ქ.#141,  სსიპ – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის შენობა. იხილეთ კატეგორიებისა და წარსადგენი დოკუმენტების ჩამონათვალი.