საკადრო უზრუნველყოფა

ვაკანტურ პოზიციებზე კონკურსის შედეგები

საკვალიფიკაციო 2015 წლის 1 აპრილის №14 დადგენილება

საკვალიფიკაციო 2015 წლის 27 ივლისის №27 დადგენილება

საკვალიფიკაციო 2015 წლის 16 ოქტომბრის №33 დადგენილება

saსაკვალიფიკაციო 2017 წლის 20 მარტის 3 დადგენილება

ko ვაკანტურ პოზიციებზე კონსურსის შედეგები