კონტაქტი

იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა

მისამართი: ქუთაისი, ირ. აბაშიძის №27

ტელეფონი: (0431) 276513, 274962

ელ-ფოსტა: r_imereti@yahoo.com